Archive for the 'reklaam' Category

01
dets.
08

Tähtpäevale!

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub puudega inimesi, nende lähedasi ja spetsialiste osalema 3. detsembril kell 15 puuetega inimeste päeva raames toimuval infoüritusel Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Ettekanded:
“Muudatused puudega tööealise inimeste puude raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramisel ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korras” – Kersti Valge, Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi osakonna juhataja kt.
“Ülevaade koduõendusteenusest- taotlemine ja tingimused” – Kristina Kams, Eesti Koduõdede Seltsingu juhatuse esinaine
“Taastusravi ja rehabilitatsiooniteenus ning nende taotlemise erinevused” – Leelo Ainsoo ja Kadi Meremäe, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsiooniosakonna sotsiaaltöötajad, Merit Rossner, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse rehabilitatsiooniosakonna juhataja
“Ülevaade Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse poolt pakutavatest teenustest” – Kristo Priks, Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse projektijuht
Peale ettekandeid pakume osalejatele suupisteid, kohvi ja teed.
Kohtumiseni
Advertisements
26
nov.
08

Lapsed saavad toetust

Tallinn maksab teist aastat toetust puudega lastele

Tallinn maksab analoogiliselt eakate hinnatõusu kompensatsiooniga samasugust toetust ka puuetega lastele. Ühekordse toetuse suuruseks on tänavu 850 krooni ja seda saab ligikaudu 1000 last.
Tallinnas on umbes 1000 puudega last, kellel on õigus sellist toetust taotleda. Toetus määratakse lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale, kes rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari, elab rahavastikuregistri andmetel lapsega ühel aadressil ja lapsele ei ole määratud töövõimetuspension. Toetust makstakse üks kord aastas linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonna kaudu.
Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni sõnul ei teata sellisest toetusest veel piisavalt ja nii sotsiaaltöötajad kui perearstid võiksid paremini teavitustööd teha.
“Tänase seisuga on linnaosad seda toetust välja maksnud kokku 485 350 krooni, kokku 571-le lapsele, nii et sugugi kõik pole linna toetust veel kätte saanud,“ ütles abilinnapea.
allikas: Raepress
13
nov.
08

Uus infokeskus

RIIKLIK PUUDEALASE TEABE JA ABIVAHENDITE KESKUS

Tallinn, Astangu 27

Puudealase teabe ja abivahendite keskuse eesmärgiks on edendada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut ja tööhõivet läbi nõustamise ja koolitamise.

Pakume järgmisi teenuseid:

Keskkonna kohandamise eksperthinnangu koostamine. Koostöös kliendiga kaardistame füüsilise keskkonna barjäärid, mis takistavad tööl või kodus edukat toimetulekut. Keskkonna takistuste minimeerimisel on märksõnadeks juurdepääs ja kasutatavus. Kohandustel lähtutakse ruumi tingimustest ning indiviidi võimest tegevustes osaleda. Nõustame vajalike seadmete valikul ja informeerime erinevatest toetustest ja viisidest nende soetamiseks.

Koolitused. Tutvustame universaalse disaini põhimõtteid ja nende rakendamise vajadusi ning võimalusi. Räägime puudega inimeste erivajadustest kodus ja tööl toimetulekuks, võimalustest ja viisidest, kuidas keskkonda sobivaks kujundada ja kust saada selleks infot ja abi.

Nõustamine abivahendi valikul. Koostöös kliendiga leiame inimese vajadustele ning nõudmistele vastava abivahendi, mis on ergonoomiliselt sobilik ning täidab funktsionaalset eesmärki. Pakume objektiivset informatsiooni abivahendimüüjate tootevaliku, maksumuse ja toetuste kohta. Nõustame abivahendi hankimise protsessis ning juhendame toote kasutamisel. Anname nõu ja soovitame kliendile talle kõige enam funktsionaalselt ja ergonoomiliselt sobivaid abivahendeid ning kust neid leida. Vajadusel aitame teda abivahendi hankimise protseduuris ning õpetame hiljem seda kasutama.

KONTAKT:

Kristo Priks – projektijuht kristo.priks@astangu.ee tel 659 4297, 50 57 105

Kaidi Rämman – kodu ja töökoha kohandamisalane nõustamine, koolitused kaidi.ramman@astangu.ee tel 659 4297, 52 97 584

Jürgen Mets – tegevusterapeut, abivahendite alane nõustamine, koolitused jyrgen.mets@astangu.ee tel 659 4297, 51 73 656

Aadress:Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

Astangu 27

13509 Tallinn
06
nov.
08

Teatrisse!

Teatrigrupp ONA – ON (kurdid näitlejad Damjan Šebjan Sloveeniast ja Lada Lištvanova Tšehhist) tuleb 29. novembril Eestisse esinema.
Etendus “Reis ümber maailma II” toimub ainult üks kord Tallinnas.

Toimumiskoht: 29. november 2008 kell 14.00 Kurtide majas, Nõmme tee 2.

Etendus kestab üks tund.

Pileti hind: täiskasvanud 75 kr, lapsed 5 – 14 a. 50 kr;
alates 24. novembrist 100 kr ja 75 kr.

Piletid saab kätte Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingust.

04
nov.
08

Uus käsiraamat

Eelmisel nädalal ilmus trükist venekeelne „Omastehooldaja käsiraamat“, mis jagab praktilisi teadmisi ja näpunäiteid, kuidas hooldamisega paremini hakkama saada – kuidas mõista hooldatavat, saada aru tema seisundist ja vajadustest, osata teda aidata. Samuti annab käsiraamat soovitusi, kuidas hooldajana mitte läbi põleda ning kuhu abi saamiseks pöörduda.

Enamikel juhtudel on omakseid hooldavad pered jäetud üksi, ilma nõustamise ja abita, kuid neile pandud koorem väga suur. Sageli tekib lähedase hooldamisvajadus äkitselt ning nii ei olda selleks valmis ega osata esialgu kusagilt ka abi paluda. Eaka, raskelt haige või raske puudega inimese hooldamine kestab päevast päeva ja kuust kuusse. Kui hooldaja peab vaid omal jõul ja ilma vähemagi kõrvalise abita toime tulema, võib tal ühel päeval jõud lihtsalt lõppeda ning siis vajab oma eluga toime tulekuks abi juba kaks inimest.

*Nii eesti- kui venekeelset „Omastehooldaja käsiraamatut“ on võimalik osta Inkotubadest, venekeelse raamatu hind on 35 krooni.

*Inkotubade aadressid ja lahtioleku ajad leiate: www.kuivaks.ee
Raamat valmis MTÜ Inkotuba ja Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjoni koostöös.
01
nov.
08

Viimane karikas läinud

Olen mina viimasel ajal blogimaailmas hoolega ringi vaadanud, eesmärgiks muidugi leida see kõige õigem ja väärikam, kellele oma viimane Arte y Pico karikas ulatada. Pean tunnistama, et häid ja väärikaid on kohe palju. Meie blogimaastik on kirju ja ilus ning tegelikult vääriksid tunnustust kõik, keda pidevalt või ka pisteliselt lugemas käin. Mitmed neist on selle karika juba saanud ka, kelleltki teiselt ja igati teenitult!

Aga reeglid on reeglid.

Auhinna reeglid on sellised:

1) Vali viis blogi, mida hindad loomingulisuse, kujunduse, huvitava materjali ja panuse eest blogiilma mistahes keeles.

2) Iga auhind on nimeline ja sisaldab blogi kirjutaja nime ja linki tema blogisse.

3) Iga auhinnasaaja paneb auhinna logo omale blogisse.

4) Logo peaks linkima originaalauhinna lehele.

5) Auhinnasaaja paneb ka reeglid oma blogisse.

Selle rahvusvaheliseks kujunenud, Uruguaist alguse saanud blogidepreemia reeglid inglise ja hispaania keeles on siin.

Vaatasin mis ma vaatasin, aga minu poolt läheb see karikas nüüd teisele poole maakera ühele eestlannale, kes kirjutab väga emotsionaalselt, samas asjalikult oma tütre Regina võitlusest ajukasvajaga. Harva saab lugeda midagi nii südamesseminevat. Usun, et kõik lugejad soovivad ka omalt poolt Reginale edu ja peavad pöialt, et ta sellest võitlusest võitjana välja tuleks.

30
okt.
08

Tasuta õigusabi vajad?

Notarite Koda pakub tasuta õigusabi puuetega inimestele

Eesti Notarite Koja juristid ja notarikandidaadid nõustavad õigusabivajajaid notari tegevusega seotud valdkondades, nt kinnisvaratehingud, pärimisõigus, perekonnaõigus ja äriõigus (vt täpsemalt alljärgnevalt).
Nõustamine on tasuta ja toimub: 06.november, 12.00 – 15.00, Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus (Endla 59, Tallinn, tel 6564048 )
NB! Soovijatel palume eelnevalt registreerida. Samuti on võimalik pöörduda Eesti Notarite Kotta, aadressil Viru tn 4, Tallinn või helistada nõuandetelefonil 617 7907.
Nõustamisprojekt viiakse läbi koostöös Eesti Puuetega Inimeste Kojaga.
Õigusalase nõustamise valdkondade loetelu ning näidisküsimused.
Perekonnaõigus
1. Abikaasade varalised suhted ehk milline vara on abikaasade ühisvara, milline vara on abikaasa lahusvara.
2. Abielu lõppemisel abikaasade ühisvara jagamine.
3. Abieluvaraleping. Selle sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.
4. Vanema, lapse ja/või vanavanema ülalpidamiskohustus perekonnas ja ülalpidamiselepingud.
5. Eestkostetava isiku varaga tehingute tegemine.
Pärimisõigus
KUIDAS PÄRIDA?
1. Kes on pärija ning millised on pärija õigused ja kohustused.
2. Kuidas pärida, s.h millised on pärija õigused ja kohustused ning kuidas pärimismenetlust alustada:
a. Testamendi, s.h abikaasade vastastikuse testamendi järgi;
b. Pärimislepingu järgi;
c. Seaduse järgi.
2. Abikaasa pärijana ning abikaasade vastastikune testament. Selle tegemine ning õiguslikud tagajärjed.
3. Kes on asepärijad ja järelpärijad ning mida peavad nimetatud pärijad tegema pärandi vastuvõtmiseks.
4. Millal on isikul õigus pärida sundosa, sundosa pärimise eeldused.
KUIDAS PÄRANDADA?
1. Millised on pärandaja õigused ja kohustused.
2. Kuidas pärandada oma vara ning millised on ühe või teise päranditegemise plussid ja miinused:
a. testamendi tegemisel (erinevad testamentide liigid, testamentide koostamine ja muutmine ning testamendi tühistamine ning teised testamente puudutavad küsimused);
b. abikaasade vastastikuse testamendi tegemisel (kes saab tehaabikaasade vastastikust testamenti, kuidas seda muuta, tühistada ning teised testamente puudutavad küsimused);
c. pärimislepingu tegemisel (kuidas teha pärimislepingut, kuidas seda muuta, milline on lepingu sisu ning teised pärimislepinguid puudutavad küsimused)
d. seadusjärgne pärimisel.
Lepingu- ja kinnisvaraõigus
1. Kuidas müüa, kinkida või muul viisil võõrandada kinnisvara. Millised on müüja/kinkija ja ostja/kingisaaja kohustused.
2. Omandiga seonduvad küsimused
.3. Kuidas seada hüpoteeki ning mida tuleb hüpoteegi seadmisel meeles pidada (nt pangalaenu võtmisel kinnisvara tagatisel).
4. Mida annab servituudi seadmine ning millal seda vaja on (nt on vaja kasutada naaberkinnisasja oma kinnsiasjale saamiseks).
5. Isikliku kasutusõiguse seadmine.
6. Väljaspool perekonnasuhteid sõlmitavad ülalpidamislepingud.
Ühinguõigus
1. Kuidas asutada äriühingut ning kuidas muuta olemasoleva äriühingu äriregistrisse kantud andmeid;
2. Kuidas müüa äriühingut ning kuidas osta äriühingut.
3. Millised on äriühingu osanike, aktsionäride või liikmete õigused ja kohustused ning vastutuse alused.Leheküljed

Blog.tr.ee "";

ajaarvamine

august 2019
E T K N R L P
« dets.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Advertisements